Viltkött

Många, såväl jägare som icke jägare, har väl någon gång stått med en bit kött framför sig, utan att veta vilken bit det är eller hur den skall hanteras och tillagas.
En stor vikt bör läggas vid styckningen så att delarna blir så korrekta som möjligt.
Klicka på bilden så får du upp ett dokument med specifikation.

 

Älgen

En vuxen älgtjur av normal storlek
ger en slaktvikt på ca 225 kg kött fördelat på nedan bitar.
Köttet är mörkare än Rådjur och Hjort.

  1. hals
2. högrev
3. bog
4. bogstek
5. framlägg
6. entrecote
7. bringa
8. biffen
9. kållapp
10. rostbiff
11. fransyskan
12. ytterlår
13. baklägg
14. rulle
15. vadmuskel 

 

Rådjur

Rådjurskött är kanske det kött som är vanligast på middagsbordet.
Rådjuret har samma anatomi som älgen men är mindre och styckas därför på ett annat sätt.

  1. hals
2. högrev
3. bog

4. bringa
5. sadel
6. slak
7. stek

   
  Hjort

Hjortkött är ett mellanting, i smak och utseende, av Älg och Rådjur.
Styckningen av större djur sker som hos älg, medan kalven ofta styckas som ett rådjur.

   
 

Vildsvin

Vildsvinskött har varit ovanligt på middagsbordet fram till för bara några år sedan. Idag när populationen av Vildsvin ökar är det mer och mer vanligt.
Köttet säljs dock sällan i butik utan mest från viltbodar på större gods.
Vikten på en lämplig matgris tycker vi är 60-80 kg.

Jägare som själv skjuter sina Vildsvin måste se till att få ett trikinprov kontrollerat av veterinär.

  1. karré
2. kotlettrad, (sadel)
3. bogstek
4. bog
5. revbensspjäll (ligger bakom)
6. sidfläsk
7. filé (ligger under)
8. skinka
9. lägg

  Tillbaka