Jaktklubbens marker

 

Bromölla Jaktklubb arrenderar följande marker:
ca 210 ha av Bromölla Kommun
ca 280 ha av Trolle Ljungby AB
Höganäs AB, Åsen deponi.

Medlemmarna bedriver såväl gemensam som enskild jakt på markerna.
Vilt som skjutits rapporteras in till styrelsen.
På så sätt kan man föra en enkel statistik över mängd och vilka arter som fällts under åren.
Jakten omfattar även diverse skadedjur och skyddsjakt.

Matnyttigt vilt fördelas bland medlemmarna.