Viltolyckor & eftersök på skadat vilt

 

Det kan vara bra att veta hur och vad man skall göra om man kör på vilt.
Läs mer om det här.

Kolla även denna länk till Nationella Viltolycksrådet

Eftersökshjälp vid viltolycka.

En ny viltolycksorganisation har bildats mellan Jaktvårdskretsarna i Skåne och Polisen.
Syftet är att så snabbt som möjligt förkorta lidandet för det djur som skadats vid trafikolycka.Eftersöket gäller älg, hjort, rådjur och vildsvin.

Varje jaktvårdskrets är indelad i delområden, där det finns några utsedda
kontaktmän som polisen kan ringa till, dygnet runt, vid trafikolyckor med vilt.Dessa personer har bra lokalkännedom och i de flesta fall har de också kännedom om vem som är jakträttshavare på de olika markerna (eller markägare) .

Kontaktmännen har i varje område ett antal eftersöks-ekipage till sin hjälp.För det trafikskadade viltets skull är det viktigt att organisationen fungerar.Det är viktigt att eftersöken efter det trafikskadade viltet sker i samförstånd med jakträttshavare.

Inom Bromölla kommun är en kontaktman utsedd av
Kristianstad- Bromölla Jaktvårdskrets.

Kontaktman inom Bromölla är:

Esa Åberg, 0456-242 87 & 0709-22 45 40
Inom Bromölla kommun är en kontaktman utsedd av
Kristianstad- Bromölla Jaktvårdskrets.

Kontaktman inom Bromölla är:

Esa Åberg, 0456-242 87 & 0709-22 45 40