Styrelsemedlemmar och övriga kontaktpersoner

 

 

Ordförande

Conny Svensson

0456-29748
0709-17 10 18

 

 

 

 

Sekreterare

Bo Ferm

0456-288 38
070--520 37 12

 

 

 

 

Kassör

Jens Bentzer

0456-240 03
0708-92 49 13

 

 

 

 

Ledamot

Peter Svensson
Kurt Hagelin
Björn Martell
Pia Sjöstam

 

 

 

 

 

Suppleant

Olle Andersson
Max Roth
Henrik Jensen

 

 

 

 

 

Revisorer

Bengt-Erik Håkansson
Mats Adamsson

 

 

 

 

 

Revisor-
suppleanter

Krister Nilsson
Thomas Bengtsson

 

 

 

 

 

Valberedning

Jimmy Nilsson, sammankallande
Tommy Olsson
Mattias Helgesson