Målsättning

 

Bromölla Jaktklubb skall med gemensamma insatser verka för att:

  • genom utbildning och information sprida kunskap om olika djurarters levnadsbetingelser, samt om god viltvård och rätt bedriven jaktutövning.

  • arbeta för ökad förståelse för människans ansvar för naturen.

  • arbeta för viltets behov av variationsrika och produktiva miljöer blir tillgodosedda.

  • genom insatser och aktiviteter riktade mot intresserade ungdomar bereda en meningsfull sysselsättning.

  • bereda medlemmar möjligheter till rekreation genom jakt och viltvårdsarbete i en trivsam kamratkrets.

  • medverka efter bästa förmåga i av kommunen antaget miljövårdsprogram och Agenda 21-plan.