Om du blir inblandad i en viltolycka

 

  

 

 


Vad gör jag om jag kör på vilt?

Markera alltid ut viltolycksplatsen !
Viltet som Du kolliderat med kan ligga dött på platsen men det kan också vara skadat och ha gått vidare. Skadat och trafikdödat vilt skall alltid omhändertas.
När du markerar olycksplatsen, gör det enkelt, så att eftersökshund och förare kan hitta platsen snabbt.
Häng upp en markeringsremsa (kan vara en plastkasse om inget annat finns) på den sidan av vägen som viltet försvann efter kollisionen. Om Du har kolliderat med vildsvin så sätter Du markeringen ca 100 meter från olycksplatsen.

   
  Gör så här:

Sätt ut din varningstriangel
Markera upp platsen för kollisionen.
Det skall göras även om viltet ligger dött på platsen.
Detta ger viktig information till andra bilister att olyckan är anmäld till polisen
Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan

Är du osäker på var Du är - nollställ bilens trippmätare, och kör till en plats där du känner igen dig - läs av bilens trippmätare.
Anmäl viltkollisionen omgående till polisen, tel. 112
Försök inte själv att göra ett eftersök
Om Du har kört på en hund, försök aldrig avliva den - låt veterinär avgöra vad som skall göras

   
  Tänk på detta

När du anmäler olyckan till polisen skall du lämna sedvanliga person- och fordonsuppgifter
Du talar om var olycksplatsen är, vägnummer, ort, och ev. kännemärken
Du uppger hur platsen är utmärkt ( markeringsremsa, plastkasse etc.)
Du uppger vilket viltslag ( rådjur, älg, hjort, vildsvin etc.) som är påkört.
Om möjligt anger du viltets flyktväg om det är skadat.

När man anmäler olyckan till polisen är det viktigt att lämna en så detaljerad beskrivning
som möjligt för att underlätta för ev. eftersökspatrull. Var därför uppmärksam på vägskyltar,
och/eller hur omgivningen ser ut med speciella kännetecken etc.

Det händer tyvärr mycket ofta att platsangivelsen vid viltolyckor är fel.
Detta kan leda till att ett skadat djur ligger och plågas.

   
  Anmälningsplikt

Anmäl viltolyckan till polisen på telefon 112.
Det är en skyldighet att märka ut och anmäla klövvilt- och vildsvinsolyckor till polisen enligt Jaktförordningen §40.

Jaktförordningen lyder i sin helhet f.o.m den 1 september 1998:
"Har björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår, eller örn skadats eller dödats vid sammanstötning med ett motordrivet fordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta närmaste polismyndighet".

Att kollidera med ett vilt kan hända oss alla. Olyckan i sig är inget lagbrott men det är däremot brottsligt att inte anmäla till polisen.
Det räcker således inte med att meddela markägaren eller jakträttshavaren.
Att underlåta att anmäla en viltolycka enl. jaktförordningen ovan, ser lagen allvarligt på.
För dem som arbetar med eftersök är dina uppgifter som trafikant mycket viktiga.

Vid kollision med viltslag, utöver de som anges ovan, gäller ingen formell rapporteringsskyldighet till polismyndigheten.
Har man kört på ett mindre djur, skall man först och främst se till att djuret blir avlivat.
Avlägsna det döda djuret från vägbanan

  Tillbaka